dinsdag 8 augustus 2017

Leraar maar ook leerling

Lief Wijs en ook onwetend bijzonder lichtwezen,

Als je naar jezelf kijkt lief Lichtwezen, dan zie je, met de gevoelens en ogen van je Hart, het liefst dat je in ieder moment een Meester bent en voelt en kan zijn.

En natuurlijk ben je Volmaakt geschapen, maar door je te concentreren op je allerhoogste gevoelens en zicht, komt het voor dat je een enorme schrik krijgt van een manier van reageren, die je plots hebt.

Je schrikt ervan, dat je plotseling een enorme kortzichtige kwaadheid voelt opkomen, of ongeduld, of een slecht humeur, of wat dan ook.

En dat dan ook nog eens over je dichtsbijzijnde en dierbaarste mensen uitstrooit. Waardoor je weer boos en geïrriteerd bent naar jezelf toe.

Maar lief Lichtwezen, je bent als mens niet volmaakt, al zou je dat het liefst willen. En zeker als mens in een lichaam, die beperkingen met zich meebrengt, laat je vaak irritaties voelen.

Hoe fijn is het om te voelen, dat de buitenwereld jou als een tamelijk verlicht mens beschouwd. Het streelt toch best wel een beetje je ego.

Maar als je dan stukjes naar buiten laat zien, van een Lichtwezen in een lichaam, die niet zo positief en netjes zijn, is toch wel deprimerend.

Zo wil je toch echt niet gezien worden en niet zijn. Wees gerust, jij bent dat ook niet meer, maar de verhogende Liefdesenergiëen zorgen ervoor, dat jouw celletjes alles naar boven sturen, naar het Licht, dat jij ooit was en jouw heeft gediend.

Jij bent, net als al je medereizigers, soms een leraar maar ook vaak een leerling.

En je dat realiseren geeft een diep gevoel van Rust en Vrede. Je hoeft je niet 'anders' voor te doen dan je bent, in elk moment.

Want alles wat je gewoon laat zien en zijn, hoort bij je, in die zin dat het geaccepteerd mag worden als een deeltje van je.

Het Meesterschap is net zo belangrijk als een leerling durven te zijn. Het maakt je een compleet mens.

En dat is wat jij bent in elk moment in het NU,


In Liefde, Martha

zondag 2 juli 2017

In Eenheid

In Eenheid

Lief en zorgzaam, bijzonder Lichtwezen,

Ik Geloof en Vertrouw dat ik een Geliefd kind van de Schepper ben

Ik Geloof en Vertrouw dat Hij mij naar Zijn Evenbeeld geschapen heeft

Ik Geloof en Vertrouw dat Hij zich Zelf in mij herkent

Ik geloof en Vertrouw dat ik mijzelf in Hem herken

Ik geloof en Vertrouw dat al Zijn Gaven ook mijn Gaven zijn

Ik Geloof en Vertrouw dat Zijn Onvoorwaardelijke Liefde ook de Onvoorwaardelijke Liefde is die ik ben

Ik geloof en Vertrouw dat ik in Eenheid Onlosmakelijk met Hem verbonden ben voor Eeuwig

Ik geloof en Vertrouw dat de Wetten van de Schepper ver boven de wetten van de aarde staan

Ik Geloof en Vertrouw dat de Liefde die ik ben, mijn leidraad is

Ik Geloof en Vertrouw, dat de Scheppingskracht van de Schepper ook mijn Scheppingskracht

Ik geloof en Vertrouw dat ik een Medeschepper ben van de Nieuwe Aarde

Ik Geloof en Vertrouw op mijn Goddelijkheid en dat ik die manifesteer in mijn wereld

Ik Geloof en Vertrouw dat het mijn Geboorterecht is, gezond, gelukkig, zorgeloos en vol vreugde mijn leven te leven in het Nu

Ik Geloof en Vertrouw dat het NU de enige manier van leven is van waaruit ik alles kan en mag Scheppen

Ik geloof en Vertrouw dat ik verbonden met met alle Scheppingen door de Schepper geschapen

Ik Geloof en Vertrouw dat de Nieuwe Aarde geschapen word in elk NU moment vanuit Onvoorwaardelijke Liefde vanuit het Licht in Eeuwigheid

Ik Geloof en Vertrouw dat de illusie door de Kracht van de Liefde overwonnen zal worden in Eenheid.

In Geloof en Vertrouwen, Marthavrijdag 30 juni 2017

Gemeesterd

Lief bijzonder Lichtwezen,

Jij weet dat jij met al je deeltjes samen de Illusie hebt gecreëerd.

En dat het nodig is de illusie te laten stoppen, door jou en al je deeltjes terug te brengen naar de herinnering van de Liefde die je in Eenheid bent.

De Schepper heeft jou in Eenheid geschapen naar Zijn evenbeeld en dat betekent dat jij Goddelijk bent. En dat jij alles kunt, wat de Schepper kan.

Dat betekent Eenheid! De Schepper herkent zich Zelf in jou en jij herkent jezelf in de Schepper.

Dit geld voor elk deeltje van jou op de gehele aarde, de gehele Familie in het Licht en alles wat door de Schepper is geschapen.

Alles is in jou en jij bent in alles en daarom is ook ieder deeltje, elke bloem, boom, ster enzovoorts een spiegel, waarin jij jezelf kunt herkennen.

De illusie is ontstaan omdat jij wilde ervaren hoe het zou zijn zonder de Schepper te zijn en deze heeft het ogenblikkelijk omgezet in een spel.

En dat spel heeft gezorgd dat je herinnering aan de Liefde die jij bent in de vergetelheid is geraakt en het leven werd overleven. Jij splitste je op in deeltjes en gaf de afgescheidenheid, met al zijn rollen en overlevingsmechanismen, wat de illusie was, over van het ene naar het volgende deeltje.

Maar omdat Liefde het enige is dat bestaat, is het als een vlammetje blijven branden in je Hart en dat van al je deeltjes.
Jij had de keuzevrijheid van de Schepper meegekregen om de weg terug naar de herinnering te kunnen vinden, door het maken van de juiste keuzes.

Met dit altijd brandende vlammetje in jou wist de Schepper dat de connectie zou blijven bestaan, hij zou je nooit in de steek laten, al ben je dat wel gaan denken in de tweeledigheid van de illusie.

Uit elk leven dat jij op aarde hebt gehad, heb je vele ervaringen gemeesterd, zodat ze zich niet konden herhalen. En deze ervaringen, waar de Wijsheid uit gehaald is, en de vele rollen die jij in je uniekheid hebt gespeeld, hebben er toe bij gedragen, dat jij nu op weg bent naar je Thuis, je Hart en de Liefde die jij bent.

Na vele omzwervingen is het je gelukt de juiste keuzes te maken en het heeft je gebracht in dit leven op het punt waar je nu staat.

En geen van jouw ervaringen, hoe oud en lang geleden ook, had jij op deze reis gemist kunnen hebben, je hebt ze allemaal nodig gehad om tot hier te komen.

Je kent vast wel mensen in je omgeving, die zich nooit bekommeren om geld, niet omdat ze rijk zijn wat het geld betreft, maar omdat ze vertrouwen dat ze altijd genoeg zullen hebben. Daar twijfelen ze geen seconde aan.

Zij hebben dit 'onderdeel' gemeesterd. Daar hoeven zij geen examen meer in af te leggen, om het maar zo te zeggen. Dat hebben ze al gehaald.

Je zult ook mensen kennen die een uitstraling van zelfvertrouwen hebben, waar je niet aan kunt twijfelen. Zij hebben hun examen in zelfvertrouwen al gehaald. En zijn, misschien nu, bezig het examen te halen voor Zelfliefde, of iets anders.

Je zult mensen kennen die overal het positieve weten uit te halen, je kunt er zelfs wel eens kriegel van worden en toch komen ze heel eerlijk over en je bent, en ook anderen, graag in hun gezelschap.

Zij hebben het examen voor positiviteit al gehaald. En zo kunnen we doorgaan.

En omdat jij en al je deeltjes een uniekheid in zich hebben, die niet gemist kan worden in het grote geheel, omdat het de Eenheid compleet maakt, is er een unieke diversiteit aan uniekheden in het Grote Geheel.

Neem bijvoorbeeld HSP = High Sensitive Person. Als jij dit 'hebt' dat je hoog sensitief bent, dan is dat zeker geen ziekte, nog een syndroom, maar een examen dat jij al afgelegd hebt.

Het gaat er niet om wat je allemaal aan tools hebt meegekregen van de Schepper om alles in je leven aan te kunnen, maar hoe je ermee om gaat.

En als jij reeds een diploma hebt gehaald voor bijvoorbeeld hoog sensitiviteit, dan gaat het er niet alleen om, dat jij dit meegekregen hebt in dit leven, maar hoe jij ermee omgaat.

Zie jij het als een last, of als een zegen? Met, om dit als voorbeeld te houden, je hoog sensitiviteit, kan je in dit leven heel veel doen om je af te stemmen op de behoeften die je om je heen voelt.

Het gaat er niet om, wat jou deeltjes menen te voelen of zeker te weten, maar om jou en wat jij voelt en zeker weet en wat jij daarmee kunt en gaat doen.

Jij in jouw uniekheid hebt al zoveel gemeesterd, je diploma ervoor gehaald, jouw hele verleden is van jou en je zou er geen stukje van kunnen missen, wees er dus blij mee, want het heeft je gemaakt tot wie je nu bent en waar je nu staat.

En je bent in Eenheid op weg, om het grandioze eindexamen af te leggen.

De terugkeer naar de Onvoorwaardelijke Liefde die jij bent, je dat herinneren is het grootste cadeau dat je zult ontvangen en dan begint het begin van het einde van de illusie en de start van de Nieuwe Aarde, waar veel deeltjes en ook jij al mee bezig zijn, die te vormen.


In Onvoorwaardelijke Liefde Martha

dinsdag 23 mei 2017

Als ik het kan, kun jij het ookLief, wonderbaarlijk en Liefdevol Lichtwezen,

Hoe vaak heb ik deze zin niet uitgesproken in de tijd, dat ik mijn praktijk nog had en op beurzen, waar ik, o.a. voor Astro Tv zat.

Mensen kwamen naar me toe omdat ze van mij hadden gehoord of me op een beurs of bij Astro Tv hadden gehoord.

Ze kwamen met het volste vertrouwen, dat ik hun de antwoorden kon geven, waar zij naar zochten.

Ik luisterde naar hun verhalen, voelde allerlei dingen en interpreteerde dit met de kennis die ik TOEN bezat.

Ik deed mijn best ze de antwoorden te geven waar ze naar zochten, met geheel mijn Hart en alle Liefde en de beste bedoelingen.

Ik overspoelde ze met woorden en eigenlijk waren ze best, af en toe, wel een beetje overdonderd. En uiteindelijk eindigde ik steevast met de woorden: “Wat ik kan, kan jij ook”!

En ik bedoelde daarmee te zeggen, maar begreep het zelf nog niet helemaal: “Ik sta niet boven jullie, ik ben niets meer dan jullie, kom op, zet je schouders eronder en accepteer en ga verder”!

Ik bedoelde het goed en mijn intenties waren ook prima, maar het kwam bij velen overdonderend over en ik begreep daar niets van.

Nu begrijp ik, dat het veel te vroeg in de tijd was, om zo te motiveren en mensen de overtuiging te kunnen meegeven, die ik zo graag wilde uitdragen: Wat ik kan, kan jij ook”!

En natuurlijk is dat zo, maar nu weet ik dat ieder een eigen unieke manier heeft en een unieke manier van Zijn.

Ik had daar toen geen idee van en kon maar niet begrijpen waarom ik, niet altijd, maar vaak niet overkwam met mijn boodschap, die ik zelf zo geweldig vond.

Nu weet ik inmiddels, door de groei in herinnering die ik heb toegestaan, dat wij allemaal op weg zijn naar de Liefde die we zijn en daaraan heb ik geen enkele twijfel.

En ik weet inmiddels dat ieder het recht heeft dit op eigen unieke wijze en op eigen uniek tempo, met gebruikmaking van eigen keuzes, te doen.

Ik heb niet het recht om wat dan ook van het verhaal van een ander in twijfel te trekken.

Elk verhaal is een unieke weergave van de medereiziger die het als dusdanig ervaren heeft.

Als tien mensen een auto ongeluk, hetzelfde auto ongeluk, zien gebeuren, zul je tien verschillende verhalen te horen krijgen. Liegen er dan negen? Of liegt er één? Nee, natuurlijk niet, want ieders uniekheid kleurt het verhaal naar eigen ervaring in.

En dat is iets, wat ik met veel vallen en opstaan heb mogen leren en ervaren en het is de Waarheid voor mij.

En toch heeft de mede reiziger die zich niet in het verhaal van de ander kan vinden, het recht er op eigen wijze mee om te gaan. Kom je er dan uit? Nee!

Er ontstaat alleen maar een discussie en dat mag, maar je mag je ook realiseren, dat discussie niets oplevert, anders dan nog meer discussie, want het gaat om het gelijk halen.

We zijn allemaal, gekwetste, eenzame, verdrietige, boze en rancuneuze en machtswellustige en Liefdevolle medereizigers geweest, ergens in onze levens en misschien zelfs wel in dit leven.

We hebben allemaal een stukje Hitler en een stukje Moeder Theresa in ons en alle andere rollen ook met zekerheid gespeeld.

De kunst is alles bij elkaar te rapen en te accepteren als een deeltje van jou, het te bedanken toen je het nodig had en het dan de kans te geven zich weer bij je te voegen omdat de lading eraf is, als je het verteld dat je de vervulde rol niet meer nodig hebt.
Op het moment, dat je verantwoording neemt voor alle rollen die je gespeeld hebt, ook de minder nette en minder leuke, dan vervalt het zinnetje:
‘ Wat ik kan, kun jij ook”!

Want op dat moment weet je dat je medereiziger zijn/haar weg hierin zal vinden, net als jij.

De terugkeer naar de Liefde die je bent!

In Onvoorwaardelijke Liefde,      Martha

zondag 21 mei 2017

Verstoppertje spelenLief Lichtwezen in een lichaam,

Door allerlei minder leuke dingen in mijn kindertijd, die ik me gelukkig niet meer precies herinneren kan, had mijn eigenwaarde een heel klein pitje.

Ik voelde mij zo super slecht en dacht dat ik toch wel iets vreselijks moest hebben gedaan, om dat gevoel te hebben.

En omdat ik toch liever niet wilde weten wat het precies was, want het maakte mij heel bang, deed ik mijn uiterste best het te verstoppen. Maar het bleef wel steeds knagen.

Want de buitenwereld had ook nog een woordje mee te praten en voor die reactie was ik erg bang.

Stel je voor dat ‘men’ er achter zou komen hoe slecht ik er van binnen uitzag! Ik werd verschrikkelijk bang bij de gedachte!

Dus moest ik iets verzinnen om dit te verborgen te houden, toch?
Anders zou niemand mij meer aardig of misschien wel lief vinden!

Mijn angst om ontdekt te worden, zorgde ervoor, dat ik constant in situaties terecht kwam waar ik me had te verstoppen.

Het verhoogde beslist niet mijn gevoel van eigenwaarde en het koste heel veel energie.

Maar mijn hooggevoeligheid liet mij weten, wat de ‘anderen’ van mij verwachten en dan zette ik het betreffende masker op.

Ik kon heel goed toneelspelen en wist de ander exact te geven wat ze van mij verwachten en daardoor kreeg ik, best vaak, de waardering die ik zo hard nodig had.

Maar van binnen zag het er zwart uit en ik voelde me dood ongelukkig met mezelf.

Ik had nachtmerries die steeds terug kwamen en daar liep ik in een lange straat, links en rechts huizen, geen kip te zien, alleen ik en ik liep verder en verder en de straat werd smaller en smaller en uiteindelijk viel ik in paniek in een grote zee van water.

Maar deze nachtmerrie kon ik niemand vertellen, want dan kwamen ze er achter dat er met mij iets helemaal mis was.

En zo bleef het eruit zien tot de ervaring kwam die mij de andere kant op Dwong!

Mijn tweede man, met wie ik een jaar en een maand getrouwd was besloot uit zijn leven te stappen.

Ik heb ontzettend veel van hem gehouden en hij van mij, maar toch was het jaar met hem een sneltrein. Als ik ’s morgens opstond had ik geen idee wat er die dag allemaal op mij af zou komen.

Het jaar na zijn dood heb ik op de automatische piloot geleefd. Ik werd op een ochtend in volledige paniek wakker.

Tijdens de gehele gebeurtenis van zijn overlijden en de crematie erna en de daarop volgende tijd had ik NIETS gevoeld. Nu weet ik, dat het onbewuste zelfbescherming was.

Ik werd wakker en dacht: “Jeetje, ik heb niets gevoeld, dat kan toch niet goed zijn, er moet iets gebeuren, straks beland ik in een inrichting, vanwege mijn onverwerkte gevoelens!

Via de stichting Pandora ben ik terecht gekomen bij een midweek voor mensen die met zelfdoding waren geconfronteerd. Dit werd gegeven in een klooster in Heeswijk-Dinther in Brabant.

Een fantastische week, voor zover je dat fantastisch kon noemen. Ik had geen idee dat je daar zoveel zinnigs over kon vertellen. Het heeft me enorm geholpen en ik ben er nog steeds blij mee en dankbaar voor dat ik daar naar toe geleid ben.

En dat is het! GELEID! Want vanaf dat moment volgde de ene na de andere ervaring zich op, die mij geleid hebben en gemaakt hebben tot het Lichtwezen dat ik nu ben en mag zijn.
Het heeft geleid tot vele inzichten en veel begrip over het waarom, van mijn vroegere gedrag.

Mijn Ziel heeft me veel laten zien van wat NIET bij mij paste en mij uiteindelijk naar mijn Hart geleid. En mijn Hart past als een prachtige nieuwe jas.

En ik weet, dat ik het contract voor het leven in het NU getekend heb, voordat ik op aarde kwam en dat het allemaal bij mij hoorde.

Het was en is en blijft mijn unieke pad, waar ik trouw aan ben en braaf volg.

Consequent, zonder iets te bevragen, mits het mij een akelig, onprettig gevoel geeft. Dan gaat de alarmbel rinkelen en zeg ik: “STOP”!

Keer in mezelf en ga vragen waar dit gevoel vandaan komt. En als ik er aan toe ben, komt het antwoord en kan ik er iets mee doen, of niet.

Dat laatste is voor mij geen optie. Dus pas ik het antwoord in, in mijn leven.

Ik ben en blijf een mens en ben zeker niet volmaakt in andermans ogen. Maar wel in de ogen van mijn Vader en dus ook in mijn eigen ogen, want wij zijn EEN!

Ik heb een contract getekend om de aarde en al haar inwoners te helpen met de terug keer naar de Liefde die ze zijn.

Ik mag motiveren, stimuleren, consequent en eerlijk zijn en al Mijn Onvoorwaardelijke Liefde daarin laten zien en geven.

Ik heb van niemand goedkeuring nodig of waardering, maar krijg het omdat dit alles een wisselwerking is en ‘geven’ hetzelfde is als ‘ontvangen’!

Maar mijn leven hangt er niet meer vanaf, het IS mijn leven, het IS wat ik BEN en mag ZIJN.

Mijn Onvoorwaardelijke Liefde, gekregen bij mijn Schepping, maakt, dat ik alles en iedereen Lief heb.

Liefde is het enige echte, dat bestaat en dat is voor mij een zekerheid. En als dit gevoel plots verstoord word, weet ik dat ik nog iets mag laten gaan, dat mij niet meer dient.

Ik houd Onvoorwaardelijk van al mijn deeltjes, van de Lichtwezens die jullie zijn in Eeuwigheid en Eenheid.

In Liefde,      Marthavrijdag 19 mei 2017

Op een zee van liefdeLief Lichtwezen,

Toen ik heel vroeger, wel eens verliefd was, had ik buikpijn als ik de betreffende persoon niet zag en als ik hem wel zag, had ik ook buikpijn!

Helemaal niet prettig en tot overmaat van ramp, was het met deze bewuste persoon na drie maanden over en sluiten.

Aan de ene kant vond ik het jammer, maar aan de andere kant ook wel prettig in verband met de buikpijn.

Ik was toentertijd niet al te dik, maar viel erdoor nog af ook.

Dus besloot ik het maar eerlijk te zeggen, met lood in de schoenen, want daar was ik niet erg goed in.

Met veel hangen en wurgen kwam het hoge woord eruit en dat werd me niet in dank af genomen. Precies zoals ik ‘verwacht’ had.

Eigenlijk was ik toen al heel sterk in het creëren van wat ik verwachtte, want drie maanden ervoor, had ik me voorgesteld hoe fijn het zou zijn, om verliefd te worden.

Ik zie hier toch duidelijk al mijn creatie kracht, maar alleen nog bruikbaar in de illusie.

En dat kan een rommeltje worden als je het niet herkend, laat staan erkend.

Gelukkig ben ik het wel gaan herkennen en weet nu dat verliefdheid niets te maken heeft met echte Onvoorwaardelijke Liefde.

Ik heb toen ook verliefdheid afgezworen, vanwege de vervelende bijverschijnselen.

Maar ja, verliefdheid overvalt je, dacht ik, toen het mij opnieuw gebeurde. Ik zag een mooi gezicht, een mooi lijf en daar ging ik.

Kwam er nog bij dat hij fantastisch kon dansen en toen was het rond, tot de betreffende man erachter kwam, dat ik ‘HET’ niet had!

Ik heb nooit begrepen wat dat ‘het’ was en gooide het op grote borsten, toen ik zag dat hij ging daten met vrouwen die dit in rijke mate bezaten.

Daar waren mijn kleine borstjes niet mee te vergelijken. Nu weet ik dat het uiterlijk er niet toe doet, maar het innerlijk.

En dat al mijn verliefdheden mij de Onvoorwaardelijke Liefde dichterbij hebben gebracht. En nu weet ik, dat ik dat ben, van top tot teen.

En dat is ‘HET’! Lang of kort, dik of dun, mooi of ‘lelijk’! Het maakt niet uit, want dat is het huisje waarin we wonen zolang wij de aarde bewonen. De binnenwereld herkennen en erkennen als je thuis is waar het mee begint.

Maar je mag zolang spelen als je wilt, eens neem je afscheid van je speelgoed, want dan ben je het ontgroeid.

En dan ontstaat er het ene inzicht na het andere en dan zeg je: “Wauw”! Ben ik dat allemaal, ik heb dat nooit geweten!

Totdat je bij het inzicht komt, dat je het wel hebt geweten, maar het gewoon was vergeten!

We zijn allemaal prachtige Volmaakte Liefdevolle Lichtwezens in een lichaam.

En dat lichaam zorgt ervoor dat dit niet direct te zien is, maar we zijn het wel. En daarvoor hebben we gekozen, voor we hier kwamen op aarde in deze turbulente tijd.

Om als Lichtwezens te stralen van Liefde en het Hart vol Compassie te laten spreken, via het spiegeltje dat we mogen zijn.

Een spiegel reflecteert, dus kan pijn doen aan de ogen, voor die medereizigers die hun zonnebril niet op hebben, omdat ze hun Hart op een kier hebben staan.
Diegene die wel hun zonnebril op hebben zullen deze uiteindelijk ook gaan afzetten, omdat je in de winter, zonder sneeuw deze bril niet nodig hebt.

Want het wordt steeds kouder in de illusie en uiteindelijk zal het zo koud zijn dat de kleinheid van de kou maakt, dat iedereen de zon op gaat zoeken.

En dat is wat wij als Lichtwezens mogen doen en waarvoor we gekomen zijn in Eenheid. Een grote bol van Licht en Liefde.

Een blije en vreugdevolle Martha