vrijdag 28 april 2017

Mike Quinsey - Channeling via zijn Hogere Zelf – Channeling van zijn Hogere Zelf -
 28 april 2017

In Antartica gonst het van activiteiten en er worden ontdekkingen gedaan die jullie geschiedenis, die jullie ware Menselijke ontwikkeling maar nauwelijks dekt, zal herzien. Er zijn uiterst interessante vondsten, zoals de lichamen van extreem grote Wezens, bevroren op de plek waar ze waren toen ze door de vorst werden overvallen. Ze stammen uit een periode van vele vele duizenden jaren geleden en het is niet de bedoeling dat jullie deze te zien krijgen. Degenen die de controle hebben over deze gebeurtenissen willen dat jullie in het duister blijven, terwijl ze de volledige waarheid voor zichzelf willen houden. Er zijn er echter ook die voor volledige disclosure vechten en wanneer zij hun zin krijgen zal dit waarschijnlijk ook gebeuren. Met nog maar een klein aantal jaren voordat Ascentie plaatsvindt is er beslist sprake van een bepaalde mate van urgentie wat betreft het in de openbaarheid brengen van de waarheid. Het is jullie geschiedenis die herschreven dient te worden en jullie hebben het recht om de feiten te kennen; deze kunnen niet voor eeuwig achter worden gehouden.


Voor de meeste mensen zijn dit uitdagende tijden, in het bijzonder voor degenen die weinig kennis van de waarheid hebben. Ze roepen tot God om hen van hun ervaringen te bevrijden, zonder te beseffen dat deze voor hun evolutie noodzakelijk zijn. Dit is overal van toepassing en voor velen is dit hun laatste leven in de lagere dimensies, waardoor het bijzonder moeilijk kan zijn. Echter de zwaarste tijden op Aarde zijn de tijden die de meeste kans bieden op het overwinnen van veel karma waardoor vooruitgang naar een hogere dimensie kan worden geboekt. Ongeacht het niveau waarop je je bevindt zijn dit tijden van grote mogelijkheden die je naar grote hoogten kunnen stuwen. Zoals altijd volgen je Gidsen je vooruitgang en doen ze zoveel als is toegestaan om je te helpen slagen. Roep hun hulp in wanneer je dit nodig hebt en over het algemeen kunnen ze je die ook geven.

Vele wijze en geëvolueerde zielen zijn in deze tijd geïncarneerd om als mentor te fungeren voor degenen die op het punt staan te ascenderen. Hun ervaring zal jullie helpen om erin te slagen Ascentie te bereiken, of in ieder geval om je meer inzicht te geven zodat je op zijn minst goede vooruitgang kunt boeken. Jullie zullen ontdekken dat vele jonge zielen in werkelijkheid wijze oude zielen zijn, die in jullie levens zijn gekomen om je van kennis te voorzien waardoor je op het pad naar waarheid wordt gebracht. Ze spreiden over het algemeen op jonge leeftijd al een brede kennis en groot inzicht ten toon en om die reden zou men naar ze moeten luisteren.

Het duister dankt haar ondergang aan zichzelf vanwege de dienstbaarheid aan het zelf. Echter, wat ze ook doen, ze kunnen niet wedijveren met de zielen die van het Licht zijn en die immuun zijn voor hun negatieve energieën. Gelijken trekken elkaar aan, dus vooropgesteld dat je trouw bent aan het Licht, kun je niet door hen worden geraakt. Uiteraard zul je je zorgen maken over hun daden die moord en vele andere verderfelijke daden omvatten, maar zorg ervoor dat je je niet door hen laat neerhalen. Besef dat je precies dat naar je toetrekt waar je je energie aan geeft, dus let op wat je denkt of doet met betrekking tot negatieve situaties waar je mee te maken kunt krijgen. De Mens bemoeit zich graag met het leven van anderen, wat op zich prima is mits ze weten hoe ze dit moeten doen zonder dat ze er emotioneel bij betrokken raken. Het leven kan soms moeilijk lijken, maar door je vast te houden aan je wens om uit liefde voor je medereizigers te handelen, zou het bevredigend moeten zijn en van een leien dakje moeten gaan.

In het algemeen streven mensen ernaar vermogend te zijn en velen verdienen dit door hard te werken. Maar het wordt extreem als geld je god wordt en je naar rijkdom zoekt die voor je welzijn niet nodig is. Het bezitten van grote rijkdom is een uitdaging, aangezien het ten goede van iedereen dient te worden ingezet en niet op een egoistische manier mag worden gebruikt voor zelfverrijking. Toch bezit een uiterst klein aantal 95% van de rijkdom van de wereld, terwijl miljoenen leven op een hongerloon zonder fatsoenlijke huisvesting of sanitaire voorzieningen. Er is iets ongelofelijk fout gegaan en de opeenstapeling van rijkdom heeft plaats kunnen vinden ten koste van een redelijk niveau van bestaan voor iedereen. Deze problemen staan op de lijst om zeer binnenkort te worden aangepakt en zullen effect sorteren voordat de eindtijden zich aandienen.

Omdat jullie vrije wil hebben gekregen zijn jullie de architecten van je eigen werkelijkheid. Zij die aan de macht zijn oefenen echter een veel grotere vorm van macht uit, maar omdat jullie je in een democratie bevinden zijn jullie in staat om je mening kenbaar te maken. Door de keuzes die jullie hebben gemaakt, worden degenen die toezicht houden op jullie levens gemachtigd de toekomst in jullie voordeel te beïnvloeden. Jullie hebben bijvoorbeeld je voordeel gedaan met nieuwe manieren om dingen te doen, en met uitvindingen die de kwaliteit van leven hebben verhoogd. Jullie hebben echter nog geen zaken gekregen zoals vrije energie, die jullie het Nieuwe Tijdperk binnen zou hebben gebracht en het leven voor jullie veel gemakkelijker zou hebben gemaakt. In plaats daarvan worden jullie in een tijd-lus gehouden waar het leven een geploeter kan zijn en vele mensen onvoldoende middelen hebben om te overleven. Dit kan niet veel langer meer doorgaan en er worden al stappen ondernomen om de obstakels te verwijderen die een volledige ommezwaai ten goede tegenhouden.

Jullie mensen zenden krachtige gedachten uit die een nieuwe tijdlijn creëren die jullie uit de oude zal optillen. Binnenkort zal er een tijd aanbreken waarin de krachtige energieën die worden gecreëerd plotseling positieve veranderingen tot stand brengen. Omdat meer en meer mensen de veranderingen die mogelijk zijn visualiseren, brengt dit hun manifestatie tot stand, omdat een punt is bereikt waar dit niet langer kan worden tegengehouden. Dus het belang van op je doel gefocust te blijven dient te worden benadrukt. Het is een tijd waarin je je op je eigen behoeften moet concentreren als je de mogelijkheid om te ascenderen wilt aangrijpen.

Er wachten vele vrienden en familie op jullie, die klaar staan om jullie weer te ontmoeten, en sommigen zullen de Aarde bezoeken terwijl anderen dit niet eerder zullen doen dan dat het veilig is. Velen die niet direct bij je levensplan betrokken zijn, staan klaar om je te begroeten nadat Ascentie heeft plaatsgevonden. Het betreft familie en vrienden vanuit vele vorige levens waarin jullie elkaar hebben ontmoet en met elkaar hebben samengewerkt. Dergelijke banden worden zelden verbroken, in het bijzonder waar het een liefdesband betreft. Wanneer je je in de hogere dimensies bevindt, zijn vrienden maar één gedachte van je vandaan, dus ongeacht waar je bent is contact altijd mogelijk. Hierbij dient echter wel worden aangemerkt dat wanneer een ziel op een andere manier met een bepaalde activiteit bezig is en niet kan worden gestoord, het kan zijn dat je geen reactie krijgt.

Jullie hoeven je niet druk te maken over de zielen die niet in staat zijn samen met jou te ascenderen, aangezien er voor hen wordt gezorgd en zij iedere kans krijgen om in de volgende ronde succes te behalen. Begrijp dat iedere ziel dezelfde kansen krijgt om kennis op te doen en vooruitgang te boeken, maar sommigen hebben meer tijd nodig om de nieuwe inzichten in hun voordeel te integreren.

Het Licht heeft de strijd gewonnen en zeer binnenkort zal iedereen kunnen zien dat vrede zich op Aarde vestigt. Dit zal de veranderingen in staat stellen vooruit te snellen om de tijd van het duister achter zich te laten, zodat jullie van je hervonden vrijheid kunnen genieten. Jullie zullen blij zijn deel uit te maken van de nieuwe Aarde en je tijd te besteden aan het betrokken zijn bij de veranderingen die ten goede komen aan iedereen.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde.

Mike Quinsey.

Website: 
Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

http://galacticchannelings.com/nederlands/
donderdag 27 april 2017

Negativiteit - Positieviteit
Mijn lieve medereizigers,

Ik vraag me werkelijk af, hoe het kan zijn, dat veel medereizigers helemaal van slag zijn, als er gevoelens naar boven komen, die ze het stempel geven van negatief.

Negatief en positief zijn elkaars tegenpolen, maar hebben elkaar toch nodig in het grote geheel.

Het is als een wip wap, in de speeltuin. Als je aan de kant zit van de wip, op de grond, zou dat negatief kunnen betekenen en zit je in de lucht, als het ware aan de wap kant, dan is het positief.

Maar hoe zou het zijn als je in het midden zou zitten? Niet negatief en niet positief. Hoe zou dat voelen?

Veel rustiger in mijn beleving. Maar in het midden kun je pas zijn als jij gaat geloven dat je daar hoort en nergens anders.

En dat is het, in het midden is het Hart en de Liefde vanuit het Licht wat constant door je heen stroomt. En je kijkt naar links en je kijkt naar rechts en glimlacht om de drukte die je ziet.

En je voelt totaal geen behoefte om mee te wippen en wappen. Waarom niet? Omdat stabiliteit veel fijner is dan geschommel heen en weer!

En stabiliteit vind je uitsluitend in je Hart, waar je ‘denken’ niet de baas is, omdat jij dat niet toelaat.

Hoe komt het dan, dat de meeste medereizigers, zich zo snel van hun à propos laten halen?

In de eerste plaats gaan je al op de wip zitten, want dat is een keus, bewust of onbewust breng je dan een bezoekje aan de illusie.

Daar is het ego de baas en dus het ‘denken’!

Je stabiliteit van het Hart is verdwenen en je onzekerheid steekt de kop op, je gaat twijfelen aan alles en iedereen, maar het eerst aan jezelf.

Het behoeft geen uitleg, denk ik, hoe de illusie werkt. En de enige uitweg is, ervoor te kiezen naar je Hart terug te keren en daar Hulp te vragen.

Als ik ’s nachts tot rust kom en mijn eerste vaste slaap is geweest, dan word ik vaak wakker. En omdat ik dan in een half slaap zit, komen er allemaal vervelende gevoelens naar boven en betrap ik mij op piekeren.

En dat gaat bij ons allemaal zo. , s Nachts komt het meeste naar boven en word ons aangeboden om af te geven, niet om ons te pesten.

De Violette Vlam aanzetten, zoals het voor jou goed voelt, wil vaak al helpen. En vragen aan je familie in het Licht om te helpen en je bereidheid te geven alles te laten gaan, wat jou onrustig of angstig of verdrietig of boos maakt, is iets wat heel goed helpt. Alles op eigen unieke wijze.

Maar overdag, als de zon schijnt, of niet, maar het is wel licht, dan gaan we ‘denken’: Ik wil dit helemaal niet voelen, wat is dat toch!

En dat heet ‘verzet’ en eigenlijk zeg je: ‘Lieve Schepper, nou heeft U toch echt wel een fout gemaakt, want het kan niet zijn, dat dit of dat nog enzovoorts, naar boven komt’! Kunt U dit laten stoppen?

De Schepper kent geen fouten, alleen maar Liefdevolle aanwijzingen,  van wat je nog mag afgeven, en gewoon mag laten stromen.

Kijk er naar met de ogen van je Hart vol Liefde en Dankbaarheid, dat je opnieuw iets aangereikt krijgt, om nog dichter bij jezelf te komen.

Alles is wat het is en alles is goed zoals het is, de Schepper kent en maakt geen fouten, nooit!

En jij bent Onvoorwaardelijke Liefde, niet in wording, maar de herinnering komt steeds duidelijker terug, dat jij Liefde bent, altijd geweest, NU bent en altijd zult zijn, voor Eeuwig.

In Onvoorwaardelijke liefde,     Martha

zondag 23 april 2017

MeditatieLieve ongelooflijke mooie mensen,

Wat is meditatie?

Eigenlijk zijn er, in mijn beleving, zoveel manieren om te mediteren, als er mensen zijn op aarde.

Het is vaak zo, dat het woord ‘meditatie’ vaak het plaatje opgeplakt krijgt, van een vrouw of man, in lotushouding, in kleermakerszit ook wel genoemd, met de ogen dicht en een heel devote, boven natuurlijke uitstraling.

En er zijn inderdaad mensen die zich op deze manier bezig houden met meditatie, omdat zij het gevoel hebben dat het bij ze past en ze zich er goed bij voelen.

Maar mediteren heeft zo ontzettend meer vormen, waarvan ik er een aantal vanuit mijn beleving zal toelichten.

In de eerste plaats is het een misvatting, dat jij je denken hebt stil te zetten. Nou, je denken komt en blijft komen, vooral, als jij gaat proberen het te laten stoppen.

Iedereen kent vast wel het dagdromen, als kind, of misschien ook wel als volwassene. Dan ben je heerlijk in jezelf gekeerd en hebt mooie beelden of je laat je lekker in je gevoel van welbehagen zakken.

Hoe jij dit ook beleeft hebt of nog beleeft, één ding is zeker, je hoort of ziet je omgeving niet meer, want je hebt je, als het ware, in je eigen wereldje verstopt.

Mijn moeder zei altijd tegen mij, houd toch eens op met dat dagdromen! Maar ik heb altijd gevoelt dat het meer was, geen vlucht, maar een thuis, waar ik me fijn voelde.

Als jij bijvoorbeeld heel graag de was strijkt, dan zul je dat met zoveel overgave en plezier doen, dat je in je eigen ‘strijkwereldje’ zit.

Je voelt je heerlijk en geeft je over aan waar jij mee bezig bent, het strijken dus. Ook dit is een vorm van mediteren.
Je overgeven, in het hier en nu, aan dat, waar je mee bezig bent. Het denken is dan niet meer aan de orde. Niet dat je gedachten er niet zijn, maar jij hebt je ervan afgekeerd, onbewust, omdat jij je over geeft aan dat wat jou het meeste plezier geeft.

Misschien ben jij iemand, die heel veel van klassieke muziek, of welke andere rustgevende muziek dan ook, houd. Als jij dan gaat zitten en je gaat luisteren, sluiten je ogen zich als vanzelf en laat je de muziek door je lichaam en alles dat je bent trekken. Je gaat er helemaal in op.

Ook dan denk je niet, want de muziek geeft je zo’n heerlijk gevoel dat je er helemaal in opgaat.

Of je hebt als hobby schilderen, waar je een enorm plezier in hebt en je geeft je er volledig aan over, ook dan hoor en zie je niets, want je gaat er helemaal in op. Je bent aan het creëren.

En zo zijn er nog veel meer vormen te bedenken waarin jij je helemaal kunt laten gaan, waar je helemaal in duikt. Je vergeet alles om je heen!

Je hoeft niet in de lotushouding te zitten, je kan ook op een stoel gaan zitten, of liggen in je bed, koptelefoon op en je luistert naar een geleide meditatie.

Door te luisteren, ga jij je een voorstelling maken van wat je hoort en je ziet het voor je en word zo geleid naar ontspanning en een vorm van niet denken.

Je leest een voor jou, goed boek en gaat er helemaal in op, en dan heb ik het over een boek met een spiritueel getint verhaal, want een thriller werkt niet echt. Dan hoor en zie je ook niet wat er in je omgeving gebeurt.

Belangrijk is, dat er nooit een dwang achter zit en dat jij, voor jezelf, de manier mag vinden die het best bij jou past en die voor jou goed voelt.

Veel mensen kunnen zich ook heel goed vinden in een gebed, want ook dat hangt af van je gedachten en je houd je bezig met jou binnen wereld.

Meditatie is dus overgave aan het moment, ben je gestrest en schieten er toch gedachten door je hoofd, ga dan terug naar dat waar je mee bezig was, wees niet boos op jezelf, maar besef, dat het denken niet de baas is, als jij ervoor kiest, het niet de baas te laten zijn.

Overgave maakt het leven tot een gave, lieve mensen.

Doen waar je van houd, daar word je beter van en daar voel jij je blij bij en relaxt. Want jij bent Liefde en niets anders.

In Volledige Liefde      Martha