donderdag 16 maart 2017

Het politieke illusie spelMijn lieve Lichtfamilie,

Er is hier, in dit land, veel gaande geweest gisteren. Ik heb geprobeerd te kijken naar de uitslagen, maar ben uiteindelijk gaan slapen.

Tenminste, dat heb ik geprobeerd! Het was heel onrustig bij mij binnen, waardoor ik steeds wakker werd.

Uiteindelijk ben ik het gevoel dat erachter zat gevolgd en kwam tot de slotsom, dat het een hevige teleurstelling en ook boosheid en frustratie was.

Het duurde maar even tot ik er achter kwam, dat deze gevoelens allemaal het gevolg waren, van het volgen van de uitslagen van de verkiezingen.

Ik heb dit allemaal verteld, binnen in mezelf, aan Moeder/Vader Schepper, heel mijn boosheid, teleurstelling en frustratie.

Het antwoord was kort, maar krachtig! ALLES IS GOED en verlopen volgens Mijn Plan!

Wij hebben keuzevrijheid, zoals altijd! En wat er gebeurt is, dat er gekozen is vanuit pure angst. Vandaar de lange rijen voor de wachtlokalen.

En als je vanuit angst kiest en niet vanuit je Hart, dan weten we allemaal wat de uitslag is. Ondoordacht en vanuit het ego, die niets doet voor jou maar voor het eigen hachje.

Politiek is niet mijn ding, ook nooit geweest. Maar ik heb altijd gekozen volgens mijn Hart, voor de partij, waarvan ik voelde, dat het een partij voor alle mensen was.

Maar we weten ook, dat politiek zich weergeeft door uitsluitend maskers, bij de een iets meer dan bij de ander, dus is het kiezen ‘moeilijk’ als het Hart niet ingeschakeld is.

Politiek is, naar mijn gevoel, altijd compromissen sluiten. Dus de beloften, die met verkiezingen de mooiste dingen beloven, kunnen lang niet altijd waar gemaakt worden en zullen tenslotte gericht zijn op fladderende egotjes die zichzelf heel graag horen en dus hun idealen snel vergeten zijn.

Politiek is dus duidelijk van de illusie. Ik heb er voor gekozen om vanuit mijn Hart te leven en leef niet in de illusie. Maar dat wil niet zeggen, dat ik niet op de aarde woon en mijn verantwoordelijkheden daar heb liggen, te kiezen voor een Nieuwe Aarde.

Maar ook ik heb weer mogen ontdekken, hoe snel ik weer de illusie ingetrokken word, als ik mij daarin ga verdiepen. Een prachtige les, waarvoor ik heel dankbaar ben.

Maar mijn verantwoordelijkheid nemen voor een verkiezing vat ik niet licht op, dus heb ik voor de SP gekozen, die in mijn gevoel voor MENSEN kiest en geen onderscheid daarin maakt en er voor gaat om iedereen een goed inkomen te verschaffen enzovoorts, wetende dat zij ook compromissen hebben te sluiten.

Maar als er nog steeds mensen zijn, die vanuit angst, op het laatste moment nog hun stem gingen geven, dan staat het voor mij vast, dat ons land met al haar inwoners, nog niet geleerd heeft, om angst niet de leider te laten zijn in hun leven.

Er zijn dus nog flink wat kwesties op collectief niveau uit te werken en te leren. En dat geld voor vele landen, kijk maar naar Amerika, of Turkije.

En dan is het zo gemakkelijk om in oordeel te vervallen. Maar ik weet zeker, dat al deze politieke mensen, hun rol vervullen in het grote geheel en precies op die plek zijn, waar ze horen te zijn.

Maar dat betekent, nogmaals, niet dat er vanuit angst gekozen dient te worden, door mensen, wiens Hart al geopend is. En ik weet, dat ook die er zijn.

Maar ook zij doen, net als wij allemaal, precies vanuit hun uniekheid precies waarvoor ze gekomen zijn in elk moment.

De aarde heeft nog zoveel kwesties op collectief niveau uit werken.

Wij kunnen daar, met zijn allen als Lichtdragers ons aandeel in hebben door te accepteren, dat iedereen, in elk moment, zijn best doet. En precies op die plaats staat, waar die hoort te staan, want onze Schepper maakt geen fouten, alleen wij ‘denken’ dat we alles beter weten!

Dat is dus zeker niet waar. De Waarheid is dat Liefde overwint en dat alles goed is, zoals het is in elk moment.

Vertrouw dat er nog veel is te doen voor ons, geloof dat wij altijd gesteund worden in ons Liefdeswerk en weet, dat we goed bezig zijn en dat er Oneindig veel van ons gehouden word, dus hou ook van jezelf, waar je ook staat in het hele proces.

In vertrouwensvolle Liefde,    Martha

zaterdag 4 maart 2017

Liefde en CompassieLief  mens,

Ik kijk naar je gezicht,  zie in je ogen de pijn, het verdriet
Al wat je doorleefde en weet, dat dit eenheid is.

Ik zie je ogen, lees wat ze zeggen, zie het vuur van de haat en de pijn en weet en voel de angst, het mechanisme van de illusie, waar je zo bang voor bent.

En de diepe compassie vanuit de Eenheid stroomt door mij heen.
Je kijkt in mijn ogen en schrikt, want je leest de Liefde en dat heeft je zo vaak gekwetst, dus het gordijn voor je ogen zakt.

Maar er was even contact en dat vertelde mij, dat jij diep van binnen verlangd naar het toelaten van de Liefde die je bent, lief mens.

Ik loop in de stad en ben stil. Verstild van binnen, want ik ben gekomen om te voelen.

Ik zie allerlei kleuren met de ogen van mijn lichaam. Bruin, van licht tot chocolade. Blank, roomkleurig of bruin van de zon of de zonnebank. Ik neem het allemaal waar, met de ogen van mijn lichaam.

Stilstaande vang ik blikken op, van ogen die schrikken. Ik zie, met de ogen van het lichaam de kleding in alle kleurschakeringen. In allerlei soorten en maten. Ik zie met de ogen van het lichaam en constateer. Maar er is geen gevoel.

Ik ga zitten op een terras, sluit mijn ogen en verbind mij met de ogen van mijn Hart. Doe de ogen weer open en zie een mens, die zich naar mij toebuigt en vraagt: “Is alles in orde, mevrouw”?

Ik voel me blij en zo dankbaar voor deze vraag. En verzeker dat alles goed met mij gaat, met een stralende lach en een open Hart.

Ik weet weer, dat dit mens een spiegel voor mij is en mij kwam laten zien, dat ik  mijn Hart geopend had, hoe mooi en lief.

Ik zie een mevrouw met een burka, helemaal in het zwart. Alleen de ogen zijn zichtbaar.
Even kijkt ze me aan, een paar prachtige donkerbruine ogen. Het is vol op het terras en ze zoekt een plek en ik wenk haar, dat er bij mij nog een stoel vrij is.

Ze schud haar hoofd van links naar rechts en zegt niets, ik zie de onzekerheid in haar ogen en ik sta op. Ga naar haar toe en zeg in het engels: “If you are looking for a chair”? En ik wijs naar de stoel bij mijn tafel.

Ze lacht vriendelijk en opgelucht en neemt plaats. In het engels hebben we een heerlijke conversatie over het leven en ik zie in haar ogen en voel dat haar Hart zich opent.

Mensen staren naar ons. Ik kijk vriendelijk en open terug. Ik heb een mede Hartmens ontmoet en ik voel me zo dankbaar, want zij laat me zien, wat echte Hartliefde is, en ze spiegelt het terug naar mij, een prachtige Liefdevolle wisselwerking.

Na iets gedronken te hebben en een heerlijke open conversatie, gaan we ieder weer onze weg. Ik kijk rond over het terras en zie allemaal mensen die zich bezig houden met de dingen die ze horen te doen in elk moment.

Maar ik zie weinigen die ervan genieten. Jammer, maar ik heb intens genoten en doe het nog in elk moment.

Ik heb het duidelijke verschil mogen ervaren tussen het kijken met de ogen van je lichaam of met de ogen van je Hart.

En daarvoor was deze trip. Toen ik mijn Hart opende zag ik een andere wereld, vol Liefde en vreugde bij mezelf en het werd weerspiegelt in de contacten die ik mocht hebben.

Hoe iemand er ook uitziet, gekleed is of spreekt, zet je Hart open en kijk met de ogen van je Hart naar de mensen en de wisselwerking is geweldig.

Lieve mensen, overal. Je hoeft alleen je Hart maar te gebruiken, want je Hart kent geen oordeel, die heeft Lief.

In Liefde,    Martha

woensdag 8 februari 2017

Onvoorwaardelijke LiefdeMijn lieve mede Lichtdragers,

Ik merk op dat er veel dingen zijn, die niet goed begrepen of opgepakt worden. En dat heeft echt niet altijd alleen maar te maken, met de plek waarin men in zijn/ haar uniekheid staat.

Op FB lees je, maar hoor je niet de intonatie van woorden en krijg je daardoor heel vaak een verkeerd beeld van de bedoeling en vaak goede intenties die geschreven staan.

Het resoneert dan niet en vaak gaat er dan iets aan je voorbij wat misschien wel een heerlijk gevoel zou hebben gebracht, als je de moeite had genomen goed te lezen. En dat is jammer.

Men plakt er dan vaak al een oordeel op en dat oordeel komt meestal voort uit angst, gekwetst te worden, het komt te dichtbij enzovoorts.

Wat in mijn gevoel ook vaak verward word is het eerlijk zijn en je uitspreken over wat, naar jouw gevoel, het beste is. Waar jij dus achter staat.

Wanneer iemand in bijvoorbeeld groepen op FB zich op een negatieve manier ergens over uit, dan word het heel vaak genegeerd. Ik heb me daar tot voor kort ook zo in opgesteld.

Maar nu ik zeker weet dat negativiteit laten zijn, negativiteit laat voortbestaan en het niet getuigt van respect, spreek ik mij uit over hetgeen ik graag in de wereld zou wensen te zien.

En aangezien een positieve tegenspraak sterker is dan de negativiteit die uitgesproken word, zal dit het Licht brengen dat het positieve laat winnen.

Een protestmars waar dan ook en waarvoor dan ook, ter wereld, kan nooit sterker zijn dan een vredesmars en zal deze dan ook meteen in het Licht zetten en absorberen.

Je niet uitspreken is vaak gebaseerd op angst en in angst gaan zitten vermeerdert ook, dus het word steeds sterker.

Wat wij allemaal graag willen is ook onze intentie. Een vredige, coöperatieve wereld, waarin samenwerking de hoogste prioriteit heeft. Geen armoede, oorlog enzovoorts meer bestaat en waar de Liefde voor alles en iedereen in Eenheid in elk moment gevierd word.

Ik weet dat iedere medereiziger, bewust of onbewust, dit het allerliefst wil en wenst.

En daarom betekent het zoveel als we eerst eens zouden beginnen de Liefde Universeel te maken door in elke situatie Liefdevol te reageren en niet vanuit angst of om andere redenen die ons vanuit de illusie altijd zijn geleerd.

Wij zijn allemaal Onvoorwaardelijke Liefde en die kent geen tegenstellingen, en ook geen oordeel of discussie en maakt ook niet angstig. Liefde is wat we zijn en dat delen maakt blij en vermeerdert en overwint de negativiteit, die bezig is zich uit te werken vanuit de illusie.

Tolerantie en begrip voor het pad van de medereiziger is heel belangrijk, maar niet belangrijker dan je intentie voor de Nieuwe Aarde.

Ik wens jullie allemaal toe, dat jullie je intentie uitdragen als een vaandel van een vereniging waarbij jij je goed voelt. Sta ervoor en draag het uit, dat is wat van ons gevraagd word en we krijgen daarbij alle steun vanuit het Licht.

Ik weet dat jullie intentie zuiver en eerlijk is, laat ze zien en horen,

In Liefde,    Martha

vrijdag 13 januari 2017

Boodschap van Saul - Wie jij bent is een Constante ern OnveranderlijkBron: John Smallman  -  Vertaling:  Martha Schonewille


Hier, in de Spirituele Rijken, beleven we grote vreugde, als we zien hoe het Proces van Ontwaken zich versneld.

Steeds meer en meer mensen worden zich gewaar dat er iets heel belangrijks aan het gebeuren is in hun eigen levens en op de Aarde.

De Energieën die de Aarde versterken en intensiveren verhogen zich in elk moment.

En jullie hebben werkelijk geen idee van het effect dat het heeft op het grote geheel.

Op Naties – Overheden – Religieuze Organisaties – Multi-Nationale Organisaties – Politieke Organisaties – Liefdadigheidsorganisaties – Inheemse mensen – Militaire- Politie en Geheime Diensten – en natuurlijk werkplekken, families, persoonlijke relaties – ENORME veranderingen zijn bezig zich te ontvouwen in elk moment!

En bijna iedereen VOELT deze verbazingwekkende Energieën van verandering!

Heel veel mensen zijn in de war, zij denken dat er iets mis is met ze en zijn bang erover te praten met iemand.

Daarom zijn er miljoenen mensen die deze Energieën heel goed voelen, maar bang blijven om erover te praten, bang om voor gek versleten te worden!

Daarom is het zo belangrijk dat jullie, Lichtwerkers, Lichtdragers, Wegwijzers en iedereen die zich bewust is, bezig te zijn om te Ontwaken, dagelijks jullie intentie, Liefde te Zijn, te versterken!
En Liefdevol te reageren in elke gegeven situatie.

De mensen en de Aarde hebben deze Liefdesenergie nodig die door jullie heen stroomt en alles omringd als het zijn weg vervolgt in de wijde wereld en op die wijze iedereen omarmt en koestert op Aarde.
Dit is de tijd waarvoor jullie op Aarde zijn geïncarneerd, dit is de tijd van het algehele Ontwaken, dit is de tijd waarin het zal gebeuren.
VERHEUG JE!!!

‘God had de wereld zo Lief, dat Hij zijn enige Zoon gaf’. (Johannes 3.16).

Wel, hij/zij, DAT BEN JIJ!! Dit is jouw tijd van Verrijzenis!
                               
Dit is jowl tijd van Ontwaken en Herinnering, van Ascentie!

Het werd in de Bijbel al verteld – in het Nieuwe en het Oude Testament – dus stop niet je kop in het zand en zeg: ‘Dit bestaat niet, dit kan niet waar zijn’, of ‘Dit verbeeld ik me’!

 Wat jij je VERBEELD is de illusie, die gaat verdwijnen en wanneer jij volledig Ontwaakt in de Herinnering van wie je bent en wat je bent voor Eeuwig, zal de illusie gauw vergeten zijn.

Je zul je Herinneren dat je voor Eeuwig in Gods nabijheid bent geweest, voor Eeuwig verbonden met God en alles.
VERHEUG JE!!!

Gods Liefde voor al zijn Nakomelingen is Oneindig. En de mensheid heeft eindelijk collectief besloten het Hart te openen, om de Liefde vanuit het Hart overvloedig te laten stromen en dat is wat het doet!

Jullie voelen dat! Het is onmogelijk het NIET te voelen, maar, je kunt ervoor kiezen het niet te herkennen voor wat het is en besluiten dat je ‘medicatie’ of een ‘psycholoog’ nodig hebt om jou te ‘genezen’ van deze enge en ‘vreemde’ sensaties!

Het zijn ook vreemde sensaties waar jullie je voor zo lang voor hebben afgesloten. Jullie hebben gekozen om je te verbinden met de wereld buiten jezelf, de onwerkelijke wereld van de illusie die jullie gebouwd hebben in elk moment.

Maar de illusie is bezig te verdwijnen!!

Als jullie je individuele Harten openen en deze verbinden met het Collectieve Hart en dan toestaan de Liefde vrijelijk en overvloedig te laten stromen, en daar steeds jullie Intentie bij geven, zullen jullie ervaren dat alle twijfels zullen verdwijnen.

Liefde is wat jullie zijn in elk moment. En zodra jullie deze Waarheid accepteren en Eren, zal jullie leven veranderen.

De sensatie die vreemd voor jullie aanvoelden zal veranderen in Pure Liefde die jullie Harten zal vullen. En jullie zullen jezelf nooit meer wantrouwen.

Twijfel en angst zullen wegvallen omdat ze niet passen bij de nieuwe JIJ, die de eigen Waarheid kent.

Wie jij bent is een Constante en Onveranderlijk, dit was in de illusie onmogelijk door alle maskers en overlevingsmechanismen die je ‘hielpen’ overleven in een schijnbare wereld van afgescheidenheid.

En om je volledig bewust te zijn van wie en wat je bent in elk moment, mogen jullie je realiseren dat het een Goddelijke gift is die jou gegeven is op het moment dat Hij jou heeft geschapen.

Alle verandering is van de illusie en het blijft veranderen omdat het illusie is! In elk moment verandert en opnieuw gecreëerd, zolang het collectief hiermee doorgaat, door er steun aan te verlenen.

Als het collectief besluit de illusie niet langer te ondersteunen, zal het verdwijnen!!

Diegene onder jullie die de keus maken, zich niet bij het collectieve besluit om te Ontwaken, aansluiten zullen zich verplaatsen naar een nieuwe illusoire wereld waar ze hun spel kunnen voortzetten voor zolang zij ervoor kiezen.

Alleen maar zichzelf in de steek latend op een pijnlijke en afgescheiden manier, samen met een veel kleiner collectief.


Diegene die deze keus maken om in slaap te blijven, zullen zich niet bewust zijn van de enorme veranderingen die plaats vinden, en zij zullen doorgaan met het ervaren van conflicten, pijn, lijden en angst totdat zij uiteindelijk de keus voor Ontwaken zullen maken.
Iedereen zal uiteindelijk de keus, helemaal vrijwillig, maken als zij er klaar voor zijn. Zij hebben, net als jullie, keuzevrijheid en het recht om door te slapen of te kiezen voor het Ontwaken.

Alhoewel, voor onbepaalde tijd is niet ‘voor altijd’!

De illusie is geheel afhankelijk van jullie aandacht, om te kunnen voort bestaan. En als het aantal mensen drastisch vermindert, die de illusie aandacht geeft, zal deze uiteindelijk verdwijnen.

De paar laatste onder jullie zullen rustig verder slapen totdat ze de zachte hand voelen die hen aanzet tot Ontwaken en naar Huis terug te keren.

Niemand word ooit in de steek gelaten, of raakt verloren, of word afgedankt. Iedereen, door God geschapen, is Eeuwig en zal terugkeren in de vreugde van Gods warme Omhelzing.

Als jullie geliefden lijken totaal onbewust te zijn van wat er allemaal gebeurt, hoeven jullie je daarover geen zorgen te maken. Er zal hen niets gebeuren, want zij, zowel als jullie, worden helemaal omgeven door de Liefde van God. En DAT zal ze veilig THUIS brengen.

Je mag bedenken dat er geen ‘ergens anders’bestaat!

Met Oneindige Liefde voor jullie,   Saul