zaterdag 20 januari 2018

Proclamatie - Mijn verklaring

Mijn verklaring:

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die zich in dit Leven niet welkom voelen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die zich eenzaam en verlaten en ongeliefd voelen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die honger, dorst of enig ander te kort ervaren

Mijn Hart-Liefde omvat alle kinderen op Moeder Aarde die honger en dorst hebben en geen ouders hebben

Mijn Hart-Liefde omvat alle kinderen die op weke manieren ook misbruikt worden

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die in een depressie zitten

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die zich eenzaam en verlaten voelen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die in verpleegtehuizen, ziekenhuizen ed. liggen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen wiens Hart versteend is door haat en fanatisme

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die midden in een vecht-scheiding zitten

Mijn Hart-Liefde omvat alle kinderen die gebruikt worden als kind van de rekening

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen wiens Hart (nog) gesloten is

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die (nog) leven vanuit negativiteit en het belust zijn op macht in welke vorm dan ook

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die in de gevangenissen verblijven

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die zichzelf (nog) steeds gevangenhouden in de illusie

Mijn Hart-Liefde omsluit de gehele aarde met de Tsunami van Liefde, als een netwerk van Licht en Liefde in Eenheid

Mijn Hart-Liefde omsluit alle Harten die open staan voor het Licht en de Liefde die ze zijn

Mijn Hart-Opdracht voor Moeder Aarde en AL haar inwoners bestaat uit het verspreiden van Licht en Liefde in Uniekheid en Eenheid

En mensen te Stimuleren en te Activeren zich bij deze Grootse Opdracht aan te sluiten

Dat betekent dit Licht en deze Liefde te delen vanuit je Hart op de manieren die voor jou het meest goed voelen

Samen Doen, Samen Delen, samen Zijn zonder in te vullen en enkel Lief te hebben. Geen oordeel of veroordeling

Dat betekent erop te Vertrouwen dat wat je deelt altijd op de goede plek terecht komt, daar wordt voor gezorgd.

Dat iedereen zijn eigen plek kan en mag innemen in Uniekheid in het Grote Geheel,

Ik wil je graag uitnodigen om samen met mij deze grote Liefdescirkel uit te breiden in Uniekheid en Eenheid

Zoals een rimpeling in het water zich uitbreidt

Doen jullie mee?     Ik hou van jullie     

In Licht en Liefde,   Marthamaandag 27 november 2017

Allemaal een Boodschapper

Allemaal  een Boodschapper

Lief en Begrijpend Lichtwezen,

Eerst even iets delen.

Vannacht rond twee uur werd ik wakker, ik voelde me vreemd, gespannen, ongemakkelijk en zelfs bang en nerveus.

Het liefst had ik direct de Violette Vlam aangevraagd, maar een gefluister binnen in me, hield me tegen. Ik ‘wist’ dat ik kon kiezen om te luisteren of de eerdergenoemde optie, van de Violette Vlam te nemen.

Ik koos ervoor te luisteren en er werd gezegd, dat ik deze mengeling van gevoelens mocht doorvoelen, zonder me eraan te hechten of een oordeel over te geven.

Ik heb me in de gevoelens laten zakken, na de mededeling, dat ik volledig beschermd zou worden.

Ik heb doorvoeld, dat ik op alle mogelijke manieren, kinderen heb misbruikt, vrouwen heb misbruikt en egoïstisch, meedogenloos en moordlustig en gemeen en laag heb gehandeld.

Ik schrok heel erg, en als in een flits werd ik gestuurd naar de gevoelens van diepe schaamte, wroeging, verschrikkelijke haatgevoelens naar mezelf, veroordeling en een straf die ik mezelf heb opgelegd, die maakte dat ik niet meer het recht had te bestaan.

En nog een hele scala van gevoelens van straf die ik mezelf oplegde en diep verdriet dat ik dit anderen had aangedaan. Ik heb het allemaal mogen doorvoelen en kan NU zeggen dat ik enorm beschermd ben en geholpen ben, om hier zonder kleerscheuren door te komen.

Terug in het NU heb ik de Violette Vlam aangevraagd bij Meester Saint Germain en het heeft een hele tijd geduurd, voor ik voelde dat de Vlam minder werd.

Ik voelde me rustiger. Ik weet NU, dat zich een heel oud, pijnlijk, diep verstopt gedeelte uit mijn celletjes zich heeft aangediend en dat ik geholpen ben om het te laten gaan. Daarna ben ik in een diepe slaap gevallen.

Bij het wakker worden vanmorgen, vertelde de Schepper mij, dat jij en dus ik ook, in Uniekheid en Eenheid allemaal Boodschappers zijn.

En dat het niets te maken heeft met Helderhorendheid of Helderziendheid of Heldervoelendheid, of Automatisch Schrift, of op welke manier iemand ook Boodschappen doorgeeft.

Dat alles heeft te maken met de Uniekheid van het Pad, dat de desbetreffende Boodschapper heeft. We hebben allemaal bij komst naar Moeder Aarde in dit leven, een contract getekend en dat contract vervul jij, in elk moment, op jouw Unieke Manier.

Wanneer de sluier word opgelicht is het ‘jij’ in Uniekheid en Eenheid die alle Wijsheid, Onvoorwaardelijke Liefde en alles wat dit met zich meebrengt, BENT.

En als jij op een punt staat in jouw Unieke leven, dat jij je ‘denkt’ niet te weten, waarvoor jij op Moeder Aarde bent, dan is het: ‘Als Boodschapper op weg naar het Licht en de Liefde die je bent in Uniekheid en Eenheid’! Dit is de herinnering van alles waar jij je mee bezig hebt gehouden en wat jij je zelf hebt aangedaan en anderen en wat jou is aangedaan.

Het doorvoelen van dat alles en dan het besef toe te laten, waarom je dit alles zo diep hebt weggestopt. Gewoon omdat de pijn van de (h)erkenning te groot was en te veel om te dragen.

En als het zo diep verstopt zit, dan ga je projecteren, als er een trigger is in de situatie waar je in komt, die dit diepe, oude zeer aanraakt.

Vervolgens weet je niet waar het weg komt, gaat jezelf de reactie op die trigger kwalijk nemen en verstopt daarna ook gauw deze reactie.

En zo ontstaat er steeds opnieuw hetzelfde en dan krijg je herhaling van oud zeer. En als dan je Hart is geopend en je al weet dat je Onvoorwaardelijke Liefde bent, dan doet het des te meer pijn als er zulk diep en oud zeer naar boven komt en verval je heel snel in wegstoppen.

En het bewijst dat de kleinste reactie op een medereiziger, waar maar een piepklein ‘oordeeltje’ in zit, over JOU gaat en niet over je medereiziger.

En dat jij, op een negatieve manier een Boodschapper bent en je medereiziger, die deze reactie in jou opgeroepen heeft, een Positieve Boodschapper was voor jou.

En dit geld voor allen, wij zijn in elk moment een Positieve, zowel als een negatieve Boodschapper. En van deze keuze mogen jij en ik ons meer bewust worden.

En dat is de mooiste Boodschap die ik tot NU toe heb mogen doorgeven.
Het Bewustzijn gaat steeds verder omhoog en dit is dus iets, wat ons nú aangereikt wordt, hoezee!!


In Licht en Liefde,     Martha

maandag 20 november 2017

Keuzes

Lief Lichtwezen,

Keuzevrijheid

Bij alles wat je doet of zegt of denkt of meent te Ervaren heb je te maken met de Keuzevrijheid.

Helaas zijn veel medereizigers zich (nog) niet bewust van het feit, dat aan alles wat er gebeurt in hun overleven, een Keuze ten grondslag ligt.

Vaak ben jij je ook vaak niet eens bewust van vele Keuzes die je maakt. Maar jij hebt nou eenmaal die Keuzevrijheid.

De vraag is: Hoe ga jij met deze Keuzevrijheid om?

In de allereerste plaats is Keuzevrijheid jouw Geboorterecht, meegekregen van de Schepper toen je de Keuze maakte, om de illusie te Ervaren.

Het betekent dus, dat jij jou Leven zelf in de hand hebt. Maar het betekent ook dat je daarbij een grote Verantwoordelijkheid draagt.

Als jij je Bewust bent van deze Keuzevrijheid zal je ook beseffen dat je de Kracht die in jou Hart aanwezig is, zal mogen gebruiken als Kompas. Je hoeft het niet alleen te doen.

Bewustzijn gaat vooraf aan Herinnering. Wanneer jij je ergens Bewust van wordt, kun je pas kiezen dit te veranderen of niet. 

Wanneer jij jouw Innerlijke Kompas gebruikt, zal je altijd de juiste Keuze maken, die Perfect past bij jouw Uniekheid.

Want deze keuzes komen voort uit het Licht en de Liefde die jij bent. Wat een vrijheid!!!

Dat betekent dat jij de baas bent over jouw eigen Leven en dat niemand anders daar iets over te zeggen heeft.

Beginnen met je Bewust te worden van jouw Keuzes is de eerste stap naar Vrijheid.

Dan gaat het balletje rollen en wordt het Bewustzijn van jouw Keuzes steeds groter en uiteindelijk zal je zijn wat je altijd al was en NU bent en altijd zult Zijn. 
              
Onvoorwaardelijke Liefde……….de Waarheid over jou...!

In Licht en Liefde,      Martha


vrijdag 10 november 2017

In Licht en Liefde

Lief Lichtwezen van Licht en Liefde,

Uit het Licht stroomt de Liefde doorlopend en vormt op die manier een Eenheid. In Licht en daaruit voortvloeiende Liefde, in Uniekheid en Eenheid, wordt ook jij en al wat leeft hierin besloten.

De eerste keer toen ik dit hoorde, dacht ik: “Hoe durf je zoiets van jezelf te zeggen”! “Ik ben Licht en Liefde in Eenheid en Uniekheid”

Maar uitspreken durfde ik dat niet, want ik speelde toen nog verstoppertje om geen weerwoord te krijgen en vooral aardig gevonden te worden. Maar het gevoel was er wel, maar zoiets zeg je toch niet?

Nu weet ik dat ik dat ik Licht en Liefde BEN, gekomen om te assisteren met de Ascentie en als een Medeschepper voor de Nieuwe Aarde. Een gedurfde uitspraak, vinden veel medereizigers. En toch durf ik nu te zeggen, Licht en Liefde in Eenheid en Uniekheid. Dat maakt jullie tot ‘jij’, hoe mooi is dat.

In de illusie zijn we met zo velen in onze eigen Uniekheid. En dat hoort bij de illusie.

In de Werkelijkheid van je Hart ben je EEN in Uniekheid! Wat een eindeloos groot mooi Licht, dat Eeuwig schijnt.

Maar je hebt het met alle medereizigers verstopt onder een sluier, die over de illusie ligt. Door allen gefabriceerd.

En waar je ook staat in het Ontwaken, ik kan je verzekeren, je hebt met al je deeltjes samen deze toestand die de illusie heet, gecreëerd.

Laat dit eens helemaal op je inwerken. Net zo lang, tot jij je gaat afvragen, hoe we dat hebben gekund.

Omdat onze Scheppingskracht net zo groot is als die van de Schepper.

Deze Scheppingskracht, die jij in Uniekheid en Eenheid in je hebt, maakt, dat jij jouw eigen ervaringen schept, waardoor je, door vallen en opstaan, weer zult terug keren naar de herinnering van het Licht en de Liefde die je bent. En naar die herinnering zijn we op weg.

De Schepper is Liefdesenergie en kan alleen Scheppen vanuit Licht en Liefde. Wij zijn door Hem geschapen als het Licht dat Hij zelf is en de Liefde van waaruit Hij ons heeft geschapen is de Verbintenis met Hem.

Wij zijn naar zijn Evenbeeld geschapen!

Jij hebt ervoor gekozen om de illusie, het van elkaar afgescheiden zijn en al de daaruit voortkomende vervelende ervaringen, te ervaren. Gewoon als een spel. Waar je vol plezier aan bent begonnen, met de Zegen van de Schepper.

Hij wist waar jij voor koos en gaf jou de Keuzevrijheid mee, die zou maken, dat je de keus zou gaan maken, om terug te keren naar het Licht en de Liefde die je WAS, BENT, en altijd zult ZIJN.

Helaas, ben je in de vergetelheid ten onder gegaan en heb je in Uniekheid en Eenheid jouw Keuzevrijheid vaak verkeerd gebruikt, waardoor je steeds verder de illusie in ging.

Als je dan kijkt, waar je Nu staat, door je eigen keuzes, dan kun je niet ontkennen, dat je bezig bent terug te keren naar het Licht en de Liefde die jij bent in Eenheid en Uniekheid voor Eeuwig.

De Werkelijkheid waar jouw Thuis is, in jouw Hart Centrum, opent zich volledig want er bestaat niets anders dan de Werkelijkheid die jij bent in Eenheid. De Licht-frequentie wordt steeds hoger en gaat steeds sneller, waardoor de Tsunami van Liefde steeds meer Harten kan bereiken, die zich gaan openen.

En ook dat laat jij in Uniekheid en Eenheid toe.

Deze verhoging en versnelling van Frequentie en de Tsunami van Liefde wordt steeds sterker omdat het Licht en de Liefde door jou, in Eenheid en Uniekheid en in Samenwerking met de Familie in het Licht, ondersteund en toegelaten wordt.

Met welk een prachtig veld van Licht en Liefde is Moeder Aarde in elk moment omringd.

En nu komt het. Als een Hart zich opent, sijpelt er Licht naar buiten en dat verbindt zich met alle Lichten die al Stralen in Eenheid en Uniekheid en vormen zo een steeds groter wordende Lichtbundel.

En dan komt de Hartverbinding tot stand en dat heet Ware Onvoorwaardelijke Liefde, die zich Verspreid en Verbind in elk Moment.

Licht verspreid zich en Liefde Verbind alles.

En die Liefde is bezig zich in elk Moment nog meer te laten zien, zich te openen en te uiten.

De Tsunami van Liefde vanuit het Licht verbindt zich met de Onvoorwaardelijke Liefde die zich als een virus verspreid over Moeder Aarde en al haar Leven.

Deze samenwerking is Geweldig en enorm Sterk en altijd ZEGEVIEREND!!!!!

In Licht en Liefde,     Martha


donderdag 9 november 2017

Positiviteit - negativiteit

Negativiteit  -  Positiviteit

Lief en Liefdevol Lichtwezen,,

Een vraag die ik vaak aan mij Zelf stel is: ‘Hoe kan het toch zijn dat veel Lichtwezens, slapend of het Hart net geopend, of zelfs al werkend in het Vredesleger, heel actief, hun gevoelens die wel eens naar boven komen, vaak het stempel van ‘negatief’ meegeven’!

In de eerste plaats is een gevoel een reactie op een gedachte, die je niet bemerkt hebt. Zodra jij je gevoel (h)erkent, kun je kiezen de voorgaande gedachte af te geven en daar mag je op eigen Unieke manier Hulp bij vragen.

In de tweede plaats zijn negatief en positief elkaars tegenpolen, ze hebben elkaar nodig in het grote geheel van het Ontwaken.

Het is als een wip wap, in de speeltuin. Als je aan de kant zit van de wip, op de grond, zou dat negatief kunnen betekenen en zit je in de lucht, als het ware aan de wap kant, dan is het positief.

Maar hoe zou jij je voelen als je in het midden zou zitten? Daar kun je namelijk voor kiezen! Niet negatief en niet positief. Hoe zou dat voelen, denk je? Geef die keus eens aan met een affirmatie en blijf deze gebruiken tot deze als Waarheid in je Hart zakt.

“Gemakkelijk kies ik ervoor, om in het midden van positiviteit en negativiteit te gaan zitten en daar te blijven, in mijn Hart Centrum”!

Als je daarvoor kiest en de affirmatie doet, tot hij goed voor je voelt, zal je merken dat alles veel vrediger, rustiger en evenwichtiger wordt en je de behoefte niet meer hebt, om iets als negatief of positief te beoordelen. Je laat het zijn wat het is en het stroomt binnen en weer verder, zoals het hoort.

In het midden zijn is een keuze, maar je kan deze keuze ondersteunen door het Vertrouwen te hebben dat jij in het midden HOORT en nergens anders.

In het midden zetelend van je Hart Centrum, kijk je naar links en je kijkt naar rechts en glimlacht om de drukte die je ziet. Maar je hebt ervoor gekozen er geen deel meer aan te nemen.

En je voelt totaal geen behoefte meer om mee te wippen en wappen. Waarom niet? Omdat Stabiliteit veel fijner is dan geschommel heen en weer!

En Stabiliteit vind je uitsluitend in je Hart Centrum, waar je ‘denken’ geen plaats heeft, alleen het Licht en de Liefde, die jij in Uniekheid en Eenheid bent voor Eeuwig.

Op de wip gaan zitten, is een keus, want bewust of onbewust breng je dan een bezoekje aan de illusie.

Daar is het ego de baas en dus het ‘denken’!

Je Stabiliteit van het Licht en de Liefde in je Hart is verdwenen en je onzekerheid steekt de kop op, je gaat twijfelen aan alles en iedereen, dus uiteindelijk uitsluitend aan je Zelf.

Het behoeft geen uitleg, denk ik, hoe de illusie werkt. En de enige uitweg is, ervoor te kiezen naar het midden in het Licht en de Liefde van je Hart terug te keren.

Als ik ’s nachts tot rust kom en mijn eerste vaste slaap is geweest, dan word ik vaak wakker. En omdat ik dan in een halfslaap zit, komen er allemaal vervelende gevoelens naar boven en betrap ik mij op piekeren.

En dat gaat bij ons allemaal zo. , s Nachts komt het meeste naar boven en word ons aangeboden om af te geven, niet om ons te pesten.

De Violette Vlam aanzetten, zoals het voor jou goed voelt, wil vaak al helpen. En vragen aan je familie in het Licht om te helpen en je bereidheid te geven alles te laten gaan, wat jou onrustig of angstig of verdrietig of boos maakt, is iets wat heel goed helpt. Alles op eigen unieke wijze.

Maar overdag, als de zon schijnt, of niet, maar het is wel licht, dan gaan we ‘denken’: ‘Ik wil dit helemaal niet voelen, wat is dat toch!

En dat heet ‘verzet’ en eigenlijk zeg je: ‘Lieve Schepper, nou heeft U toch echt wel een fout gemaakt, want het kan niet zijn, dat dit of dat nog enzovoorts, naar boven komt’! Kunt U dit laten stoppen?

De Schepper kent geen fouten, alleen maar Liefdevolle aanwijzingen, van wat je nog mag afgeven, en gewoon mag laten stromen. Vanuit het Midden zonder oordeel.

Kijk ernaar met de ogen van je Hart vol Liefde en Dankbaarheid, dat je opnieuw iets aangereikt krijgt, om nog dichter bij je Zelf te komen.

Alles is wat het is en alles is goed zoals het is, de Schepper kent en maakt geen fouten, nóóit!

En jij BENT Onvoorwaardelijke Liefde, en die herinnering komt steeds duidelijker terug, dat jij Liefde bent, altijd geweest, NU bent en altijd zult zijn, in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.


In Licht en Liefde,     Martha

maandag 23 oktober 2017

Mijn Hogere Zelf

Lief bijzonder Lichtwezen,

Mijn Hogere Zelf is dat deel van mij, dat ALLES weet en Licht en Liefde IS.

Dit was voor mij een vast gegeven, als ik in gebed of meditatie mijn Hogere Zelf bedankte, omdat ik ergens het gevoel had, dat dit gedeelte van mij er toch wel iets mee te maken had. Met mijn leven en alles wat er in mijn leven gebeurde.

Nu mijn helderhorendheid zich steeds verder ontwikkeld, kan ik met om het even wie, communiceren. Zo ook met mijn Hogere Zelf en ik weet inmiddels dat het een deeltje van Mij is, die niet onder de sluier zit en dus meer Inzicht heeft.

Deze communicaties met mijn Hogere Zelf helpen mij, om duidelijkheid te krijgen over dingen, die ik onder de sluier (nog) niet duidelijk kan krijgen van mij Zelf. Ook al bevind ik mij minimaal in de vijfde dimensie.

Mijn communicatie met de Verrezen Meesters loopt meestal via mijn Broer Jezus, die mij met antwoorden op mijn vragen leidt tot Inzichten, die ik dan mag krijgen.

Niet dat het me dus verteld wordt, hoe het zit. Maar meer een vragende manier, die ik via mijn Uniekheid mag gebruiken om Inzichten te krijgen.

Zo is het mij duidelijk geworden, dat wat ik mij Zelf heb aangeleerd onder de sluier, niets is vergeleken bij wat ik Werkelijk BEN.

Het is mij ook duidelijk geworden, dat het ontrafelen van de illusie totaal geen zin heeft, maar alles eerlijk bekijken en in Licht en liefde opnemen van al mijn gemeesterde ervaringen, het meeste effect heeft op mijn Zijn.

Mijn Hogere Zelf komt heel vaak naar voren om me er Liefdevol aan te herinneren dat er nog iets opgeruimd mag worden, waar ik overheen heb gekeken. Eenmaal herkend, mag ik de bereidheid afgeven dat ik wens te laten gaan en dan vraag ik de Verrezen Meesters mij daarbij te helpen en dan gebeurt het ook.

Ook de Engelen en Aartsengelen helpen mij waar ze kunnen, maar meer als een Liefdevolle ondersteuning of een heerlijke knuffel of een opbeurende warmte. Waarmee ze laten weten dat ze er altijd zijn. Ze hebben me ook laten weten dat ik een Aarde engel ben.

En dit alles is mij als ondersteuning voor het volgen van mijn contract toegekend. Hulp van al mijn gidsen, engelen, aartsengelen, Verrezen meesters, Hogere lichtwezens.

Ze geven zelden rechtstreeks antwoord op mijn vragen, maar leiden me naar een antwoord die past bij mijn Uniekheid.

Ik heb een taak te vervullen op Aarde. En dat heb jij ook lief Lichtwezen. Je afvragen wat deze taak inhoud is niet nodig, want alles verloopt volgens Plan en waarvoor jij op Aarde bent volgt ook dit Plan. Je kunt het niet mislopen of niet goed vervullen.

Het is een reis zonder eindbestemming, want de overgang zal volgens Plan verlopen. Doen wat je Hart je ingeeft en luisteren naar wat je Hart je vertelt, via intuïtie, een gevoel, een boek dat je ineens opvalt, een gesprek dat je opvangt, of welke hint dan ook.

Ga ervoor open staan en je zult merken dat het steeds sterker word, de hinten, die speciaal voor jouw Uniekheid naar je toekomen. Er zijn zoveel manieren om leiding te ontvangen als er mensen op Aarde zijn. Het is allemaal goed.

Laat het stromen en je zult merken dat je uiteindelijk alleen nog maar via je Hart leeft en dat is het moment dat je zeker mag weten dat je definitief in je hart, in je Centrum van Kracht woont, omdat je niets anders meer kent.

In Allesomvattend Licht en Liefde in Eenheid,     Martha


zaterdag 21 oktober 2017

Wat is Energie?

Wat is Energie?

Lief Energievol Lichtwezen,

Als ik even rustig zit, waar dan ook, dan borrelt er iets omhoog vanuit mijn Hart, dat mijn gedachten weergeven. En omdat ik weet, dat deze opborreling me iets verteld, laat ik het komen.

De vraag: 'Wat is Energie'? kwam bij mij omhoog.

Gemakkelijk, het antwoord is: 'Alles is Energie'! Er ontstaat dan een soortement van vraag en antwoord en dat gaat maar door en dat maakt, dat het mij duidelijk word, dat ik dit mag gaan opschrijven.

Als alles Energie is dan is je lichaam, je huis, het eten dat je eet, het geld dat je ontvangt en uit geeft enzovoorts, enzovoorts, ook allemaal Energie.

Ook alles, wat jij ziet als de buitenwereld, is Energie. Verdichte Energie, minder verdichte Energie en vloeiende Energie, maar het is en blijft Energie.

Maar alles wat jij ziet en ervaart als buitenwereld, is dat wel werkelijk buiten je? Zou het niet zo kunnen zijn, dat dit alles zich binnen in je bevindt?

Als ALLES Energie is, dan kan er dus NIETS anders zijn, toch?

Als jij in Eenheid en Licht en Liefde uit de Energie van Licht en Liefde geschapen bent, dan bestaat jouw Energie uit Onvoorwaardelijke Liefde uit het Licht van de Energie die jouw geschapen heeft, toch?

En als ALLES Energie IS, geschapen uit de Allesomvattende Energie van Licht en Liefde die in ALLES is, dan is er NIETS anders, toch?

Jij hebt in Eenheid gekozen om de illusie van afgescheidenheid te ervaren. Dat betekent in mijn beleving, dat alles wat met de afscheiding meegekomen is als leerproces, met DIE keuze is meegekomen.

Angst, haat, verlies, pijn, verdriet enzovoorts, enzovoorts, hebben de vergetelheid meegebracht en het 'denken' laten ontstaan. Het 'denken' (ego genaamd) heeft jou op 'overleving' en 'rollenspel' enzovoorts gezet.
Maar heeft die illusie, waar jij in Eenheid voor gekozen hebt, jouw Energie van Onvoorwaardelijke Liefde die jij bent, verandert? Is dat eigenlijk mogelijk?

De naam illusie zegt het al, de illusie is een 'bedenksel' waar jij in Eenheid voor gekozen hebt. En de illusie heeft jou laten 'vergeten' dat je Licht en Liefde, Onvoorwaardelijk en voor Eeuwig bent.

Maar betekent 'vergeten' ook, dat de Waarheid omtrent de Energie die jij bent ook werkelijk onwaar is geworden? Of is het alleen maar vergeten?
Kan Energie veranderen? Energie is Energie in en door ALLES en is dus Allesomvattend. Hoort dan ook de illusie daar bij?

Energie is altijd voor Eeuwig Onveranderlijk. Dus jij ook. Jij hebt bij de keus voor het ervaren van de illusie in Eenheid, de Vrijheid van Keuze mee gekregen. Als jij vanuit de 'vergetelheid' keuzes gaat maken, zijn deze gebaseerd op afscheiding.

En de Energie die jij dan onbewust daarmee aanstuurt is gebaseerd op alles waar de afscheiding voor staat. Maar word het dan ook Waarheid?

De Energie van waaruit jij geschapen bent, kan nooit verandert worden, door iets wat onwaar, illusie is, toch? Niets kan deze Energie waaruit jij voortgekomen bent aantasten, omdat het uit Onvoorwaardelijk Licht en Liefde in Eenheid voor Eeuwig bestaat, toch?

En waar bestaat de illusie dan uit? Ook uit Energie, maar met een vergeten deeltje. Namelijk, de Energie van de Onvoorwaardelijke Scheppingsenergie, die uit puur Licht en Liefde bestaat, toch?

Maakt vergetelheid, maakt dat wat je werkelijk bent onwaar? Nee, dat is onmogelijk. Het onware (de illusie) kan zonder enige vorm van 'moeilijkheid' in een oogwenk vervangen worden door de Waarheid.

Zit de illusie buiten je? De zogenaamde buitenwereld is geschapen vanuit de Scheppingskracht die bij de Energie hoort die jij bent. Dat maakt dat de gehele illusie zich binnen in jou bevind als klein deeltje van een ervaring, waar jij voor gekozen hebt.

Zie ze, voor wat ze is en zie ze binnen in je, haal ze Liefdevol en vol Compassie naar je binnenwereld en laat al haar Schoonheid opnemen in de Schoonheid van het Licht en de Liefde die jij bent in Eenheid, Onvoorwaardelijk en Eeuwig.

In Onvoorwaardelijke Liefde en Licht in Eenheid, Martha